Sula kommune

Oppdatert smittestatus 15.11.21

I perioden onsdag 10. til søndag 14. november har Sula kommune fått melding om 11 nye smittetilfelle.

  • 3 positive 10. november - alle er nærkontakter
  • 4 positive 11. november - 2 nærkontakter, 1 testa i samband med innreise og 1 der smittekjelde er ukjent
  • 1 positiv 12. november - nærkontakt
  • 3 positive  13. november - alle er nærkontakter

Alle tilfella over er bekrefta med PCR-test. I tillegg har ein person testa positivt på hurtigtest 14.11, og ein PCR-test var inkonklusiv. I alt 30 personar vart testa med PCR-test søndag 14. november svaret på desse testane vil venteleg vere klare i løpet av dagen i dag.

Når bør du teste deg og kva bør du gjere du når du har testa deg? (PDF, 322 kB)

Bestill koronatest på www.c19.no