Sula kommune

Opplev Sula!

4. februar kl. 11.00 - 15.00 skjer det i Rørstadmarkahallen!

Frivilligheita på Sula i samarbeid med kommunen arrangerer aktivitet- og opplevingsdag for sulamittar i alle aldrar.

Messdag – stands med over 20 ulike lag og foreiningar, 
bl.a. Røde Kors, idrettslag, korps, turn, kor, fritidsklubb, etc. 

Mange aktivitetar, utstyr og instrument du kan teste ut

- eller kanskje treffe kjentfolk over ein kaffi?

Open kafè kl. 11 - 15

Program kl. 12 - 14:

Opning v/ordførar
Dans
Friskus entreprenør/aktivitetsportal
Scala Brio
Barnekoret Blessing
Kulturskuleband