Sula kommune

Oppstart av BAPP-gruppe

I vår skal vi starte opp med ei ny BAPP gruppe, frå 26.februar 2020. Tilbodet er for ungdom mellom 13-16 år (ungdomsskule) som har foreldre eller søsken som strevar med avhengigheit eller psykiske vanskar.

I BAPP - gruppe vil du

  • Møte andre barn eller ungdomar i same situasjon
  • Øve på å få vaksne til å forstå
  • Trene på sjølvhevding - våge å sei i frå
  • Arbeide med tankar og kjensler
  • Forstå meir av kva som foregår
  • Ha det hyggelig med litt mat

For meir informasjon og påmelding trykk her.

Kontakt

Gerd Haga
Tiltakskoordinator Tiltakseining for barn og unge
Telefon 904 79 129