Sula kommune

Rådhuset og sentralbord stengt frå kl. 1130 onsdag 23.11.22

Onsdag 23.november vil rådhuset og sentralbordet vere stengt frå kl. 11.30 grunna intern opplæring.