Sula kommune

Rådmannen sitt forslag til budsjett 2019 - 2022

Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett 2019 - 2022 for kommunestyret på møte 14.11.18.

 
Rådmannen sitt forslag:

Forslaget skal behandlast i fagutvala i veke 47. Formannskapet skal behandle saka, og avgi si innstilling til Kommunestyret i møte  27.11.18. Formannskapet si innstilling blir kunngjort og liggande ute til offentleg ettersyn i 14 dagar. Budsjettet blir så endeleg behandla i Kommunestyret sitt møte 13.12.18.

Fann du det du leita etter?