Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Rådmannen sitt forslag til budsjett 2020 - 2023

Under finn du rådmannen sitt forslag til budsjett for  2020 - 2023.

Rådmannen sitt forslag:

Forslaget skal behandlast i fagutvala i veke 48. Formannskapet skal behandle saka, og avgi si innstilling til Kommunestyret i møte 03.12.19. Formannskapet si innstilling blir kunngjort og liggande ute til offentleg ettersyn i 14 dagar. Budsjettet blir så endeleg behandla i Kommunestyret sitt møte 18.12.19.