Sula kommune

Rådmannen sitt forslag til budsjett 2020 - 2023

Under finn du rådmannen sitt forslag til budsjett for  2020 - 2023.

Rådmannen sitt forslag:

Forslaget skal behandlast i fagutvala i veke 48. Formannskapet skal behandle saka, og avgi si innstilling til Kommunestyret i møte 03.12.19. Formannskapet si innstilling blir kunngjort og liggande ute til offentleg ettersyn i 14 dagar. Budsjettet blir så endeleg behandla i Kommunestyret sitt møte 18.12.19.