Sula kommune

Rådmannen sitt forslag til budsjett 2021 - 2024

Under finn du rådmannen sitt forslag til budsjett for  2021 - 2024.

Rådmannen sitt forslag:

Forslaget blir behandla i fagutvala i veke 48. Formannskapet skal behandle saka, og avgi si innstilling til Kommunestyret i møte 01.12.20 Formannskapet si innstilling blir kunngjort og liggande ute til offentleg ettersyn i 14 dagar. Budsjettet blir så endeleg behandla i Kommunestyret sitt møte 16.12.20