Sula kommune

Registrering av tilgjengelege bustader for flyktningar

Har du bustad/husvære som kan vere aktuell for flyktningar? Fyll ut vårt digitale skjema og send oss.

Skjema for registrering av tilgjengelege bustader for flyktningar

Vi tar kontakt med aktuelle som har meldt inn, om behovet oppstår. 

Har du lyst til å hjelpe flyktningane, men lurer på korleis du kan bidra? UDI har laga ei side med nyttige råd til deg som ønsker å hjelpe.