Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Ruteendringsprosess 2021 - innspel og forslag til endringar

Fylkeskommunen ønskjer innspel til ruteendringsprosessen for buss/hurtigbåt/ferje som skal starte til hausten.

 

Vi ber om at eventuelle innspel oversendast fortløpande til post@sula.kommune.no , eller brev til Sula kommune, postboks 280, 6039 Langevåg seinast innan 01.07.20 .

Merk sendinga med "Ruteendringsprosessen 2021".

Vidaresend gjerne oppmodinga frå fylkeskommunen som er lagt ved her til aktuelle instansar.

Alle innspel frå publikum, organisasjonar, bedrifter og politisk nivå vil bli oversendt fylkeskommunen samla frå kommunen.