Sula kommune

Seismikkundersøkingar i samband med nytt reinseanlegg

I samband med kartlegging for eit nytt reinseanlegg på Kvasneset skal det gjennomførast seismikkundersøkingar i nær framtid.

Eigedomar som er direkte berørt har fått tilsendt informasjon om arbeidet. Det blir varsla nærare til eit større område når aktuell dato for arbeidet er avklart.

Fann du det du leita etter?