Søk kulturtilskot, kulturstipend og spelemidlar

Søknad på kulturmidlane og tilskot til private kulturbygg - frist 15. september

Søknad på spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - frist 15. oktober. 

Søknad på kultustipend - frist 1. november

Retningslinjer og søknadsskjema finn du her. 

Kontakt

Ingunn Krosby
Einingsleiar for kultur
E-post
Mobil 41 52 62 61