Søknad på kulturmidlar og tilskot til private kulturbygg

Søknadsfrist 15. september.

 

Sjå retningsliner og søknadsskjema her .