Sula kommune

Søknadsfrist for hovudopptak til barnehagane er 01. mars

Vi minner om at søknadsfrist for hovudopptaket til barnehagane er 01. mars. Om du ønsker barnehageplass frå august må du søke innan fristen. Søknadar som kjem inn etter dette, bli behandla ved supplerande opptak.

I Sula kommune har vi 4 kommunale og 5 private barnehagar. 

I filmen under får du meir informasjon om korleis barnehagane legg vekt på å møte barnet ditt på god og trygg måte.