Sula kommune

Stengt veg

Stenging av Eikremsvegen vert framskynda grunna samkjøring med asfaltering av Vikevegen. Vegen vert stengd ved Eikremsvegen 176 frå tysdag 22.11 kl. 17.00 til onsdag 23.11 ca. kl. 02.00. Omkøyring er skilta via Grova. Bebuarar langs vegen er varsla via sms. Ved spørsmål, ta kontakt med Teknisk vakt på 900 50 777.