Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Sula kommune søker privat avlastningsheim for barn med bistandsbehov

Sula kommune søker etter privat avlastar 2 døgn pr. månad for gut på 8 år med språklege, sosiale og motoriske utfordringar.

Han kommuniserer med korte setningar. Språket kan vere noko utydleg, men ein vil forstå kva han seier etterkvart som ein blir kjent med han.

Guten har varierte interesser som t.d. høyre musikk, sjå i bøker, sjå på film, TV og halde på med I-pad. Han er veldig glad i å vere ute, gå turar i skogen og på fjellet, og å sykle. Han likar også godt å vere i svømmehallen»

Kan du tenke deg å bli avlastar? Søknadskjema finn du her.

Ønsker du meir informasjon om kva det vil seie å vere avlaster og korleis du kan hjelpe andre? Ta kontakt med Tiltakskontoret Sula kommune på tlf. 70 19 91 00 for meir informasjon.