Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Suladagane 20. - 26. april

Vi ønsker frivilligheita og andre private med på laget for å gjere Suladagane til ei mangfaldig veke med mange natur- og kulturaktivitetar!

Det er faste kommunale arrangement kvart år, men vi er avhengig av at frivilligheita og næringslivet slutter opp om Suladagane med gode hendingar og arrangement.
Vi ønsker også fleire innslag frå midtre og indre del av kommunen.
Som arrangørar er dykk sjølve ansvarlege for gjennomføring og opplegg, men har fordelen av å gjere dette til ein av mange aktivitetar under Suladagane. 

Kvitveisdagen blir den 26. april.

Meld om arrangement og aktivitetar (kven, kva og kor) innan 23. mars til: ingunn.krosby@sula.kommune.no
Aktivitetar spesielt for Kviveisdagen kan meldast til ingolf.dragset@sula.kommune.no