Sula kommune

Suladagane 26. april til 3. mai

Vi oppmodar frivilligheita og andre private til å vere med å gjere Suladagane til ei mangfaldig veke med mange natur- og kulturaktivitatar!

Det er faste kommunale arrangement kvart år, men vi er avhengig av at frivilligheita og næringslivet slutter opp om Suladagane med gode hendingar og arrangement.
Vi ønsker også fleire innslag frå midtre og indre del av kommunen.
Som arrangørar er dykk sjølve ansvarlege for gjennomføring og opplegg, men har fordelen av å gjere dette til ein av mange aktivitetar under Suladagane. Det blir distribuert program til alle husstandar i Sula.

Meld om arrangement og aktivitetar (kven, kva og kor) innan 28. mars til: ingunn.krosby@sula.kommune.no

Fann du det du leita etter?