Sula kommune

Tilskot til maritime aktivitetar

Sula kommune tildelar årleg midlar til aktivitetar og prosjekt retta mot maritime formål, samt utvikling/etablering av lag/org. med maritim verksemd som formål.  

Eksempel på aktivitetar kan vere kajakk, kano, fiske og kursing/opplæring i samband med sjø/vatn.

Frist 1. mars

Retningsliner og søknadsskjema finn du her

Kontakt

Ingunn Krosby
Einingsleiar for kultur
E-post
Telefon 70 19 95 99
Mobil 415 26 261