Sula kommune

Tilskot til nærmiljø- og friluftstiltak og vedlikehald av leikeplassar

Frist for søknad er 1. mai.

Søknadsskjema og retningslinjer finn du her.

Alle organisasjonar som mottar tilskot skal ha ein aktiv profil på sula.friskus.com