Utsleppsløyve for Kongshaugen reinseanlegg - kunngjering

Statsforvaltaren vedtok fredag 5. juli 2024 å gi utsleppsløyve for Kongshaugen reinseanlegg. 

Heile kunngjeringsteksten finn du her. (PDF, 707 kB)

Vilkår og konsekvensar.

Sula kommune jobbar med å sette seg inn i vilkåra for løyvet, vi vil kome med meir informasjon om kva dette betyr for byggesøknadar og tilknyting til kommunale avløpsanlegg etter sommarferien.

Klage

Det kan klagast på vedtaket. Klagefrist er 6 veker frå kunngjering.

Eventuelle klager skal sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Kontakt

Nils Andreas Eikrem
Ingeniør
E-post
Telefon 95 94 80 50
Mobil 95 94 80 50