Varsel om jord-, sørpe- og flaumskredfare på oransje nivå for Møre og Romsdal

Faren gjeld frå fredag 2.februar kl. 0700.

Les meir om farevarselet her: Flom- og jordskredvarsel på Varsom.no 

Råd

  • Unngå bratte skråningar, bekkar og elveløp med stor vassføring
  • Hald stikkrenner, kummer og andre vassvegar fri for snø, is, løv og anna rusk
  • Hald deg oppdatert om utviklinga av situasjonen