Sula kommune

Varsel om stor snøkredfare - rødt nivå på Sunnmøre

Det er varsla stor snøskredfare - faregrad 4 i Møre og Romsdal (region Sunnmøre) torsdag 16.mars og fredag 17.mars. 

 

Unngå terreng som er brattare enn 30 grader og utløpssoner for skred. Du kan løyse ut skred på avstand.

 

Sjå www.varsom.no/snoskred/varsling for meir informasjon og oppdatering.