Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.
Bestill tid til koronatest.​​​​​​​

Vi digitaliserer utsending av faktura

Sula kommune går igjennom tenestene sine med sikte på auka bruk av digitale verktøy. Dette gjer vi for å effektivisere, og for å gjere det enklare for deg som innbyggar. 
 

Som eit ledd i denne prosessen vil vi frå og med mai starte med digitaliseringav utgåande faktura til innbyggarane.