Sula kommune

Vi vil vite kva du meiner vi kan gjere for å redusere klimagassutsleppa

Kjære innbyggjar, Sunnmøre Regionråd IKS, vil gjerne høyre kva tiltak du meiner er viktig å få realisert i di kommune for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa.

Ved å klikke på vedlagte lenka under kan du svare på nokre spørsmål og samtidig kome med forslag til tiltak som kommuna bør satse på. 

Takk for at du bryr deg!