Sula kommune

Vis aktsemd ved uttak av vatn

NVE har publisert ein oppdatert status om tørke og grunnvasstilstand på varsom.no. I store delar av Møre og Romsdal er det enten låg eller svært låg grunnvasstilstand. Grunnvasstilstanden ser ikkje ut til å betre seg med det første. Dette gjer det naudsynt å vise aktsemd ved vassuttak

Les meir om situasjonen på NVE sine nettsider

Fann du det du leita etter?