Sunnmøre kommunal opplæringkontor.jpg


Sunnmøre kommunale opplæringkontor opplyser at der er ledige læreplassar i kommunene Ålesund, Giske, Norddal, Stranda og Sula. I tillegg er der ledige plassar i Kystverket, Acando Ålesund, Steinerskolen, Åse barnehage, Heimdalen barnehage, Barnas Hage Larsgården og Velledalen Naturbarnehage.

Er dette noko for deg? Finn meir informasjon om ordninga her. (PDF, 244 kB)

Renate, Siv og Astrid ser fram til å møte 80-åringane i Sula.jpg


Sula kommune vil no tilby heimebesøk til alle som fyller 80 år i kommunen. Heimebesøka skal bidra til å auke tryggleik og meistring i kvardagen, og gjere dei i stand til å bu heime og ha eit sjølvstendig liv så lenge som råd. Eit av måla er å få folk til å reflektere over kva som er viktig for dei, og korleis dei kan tenkje seg alderdomen.

Det er ledige omsorgsbustader  ved Nausthaugen på Eidsnes, ved Vågstunet i Mauseidvåg og  i Molværsvegen 17 i Langevåg.

Bustaden skal tildelast eldre, funksjonshemma eller andre med behov for tilrettelagt bustad, og det er Inntaksutvalet i Sula som tildeler slike bustader.


Det er laga ein kravsspesifikasjon når det gjeld brøyting (PDF, 197 kB)i Sula kommune. Krava er at brøyting av samleveger, adkomstvegar og gang- og sykkelveger startar når det er 7 cm snø på vegbana. Det skal være ferdig gjennombrøytt innan 10 timar. Same kravsspesifikasjon gjeld for strøing.

Dei viktigaste samlevegane og adkomstvegane blir prioritert først.

Om du har noko du vil melde inn kan du gjer det på SeiFrå.  Vi gjer merksam på at ikkje alle som melder inn vil få eit personleg svar frå oss, men alle meldingar som kjem inn blir registrert og tatt med når ordninga skal evaluerast.

I brøytekartet kan du finne ut om vegen det gjeld er privat, kommunal eller riksveg. Om det gjeld ein riksveg kan du kontakte Vegtrafikksentralen på telefon 175.

Endelig slutt på maset! - Mørenett.jpg


Innan 1. januar 2019 skal alle straumkunder i Norge få installert nye automatiske straummålarar. I Sula kommune startar arbeidet i nær framtid.

Heile 64.000 nye straummålarar skal byttast ut i Mørenett sitt område fram mot årsskiftet 2018/2019. Det blir ein krevjande jobb og Mørenett håper alle vil ta godt imot montørane når dei kjem. 

barnehage

I Sula kommune har vi 4 kommunale og 5 private barnehagar. Vi har felles søknad og opptak ved barnehagane.

For søknad om plass frå 1. august 2018 må det søkast før 01.03.2018. Søknadar om barnehageplass som kjem inn etter dette, blir behandla ved supplerande opptak.

Fleire opplsyningar om barnehagane får du ved å gå inn på Oppvekstportalen

Ved servicekontoret i kommunen, tlf. 70 19 91 00, kan du få hjelp med utfylling av søknaden.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Vald og seksuelle overgrep
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her