Sula kommune har gjort vedtak om å starte arbeidet med områdeplan for Langevåg sentrum og leggje eit forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn. Første steg i arbeidet med områdeplanen er utarbeiding av planprogram. Planprogrammet skal beskrive kvifor planarbeidet er sett i gang, målsetjingar for arbeidet, hovudområde planen skal ta føre seg, samt litt om status og utfordringar. Planen utløyser krav om konsekvensutgreiing. I høve dette planarbeidet inviterer vi til eit medverknads-/informasjonsmøte på Utsikten, Devold onsdag 13 juni kl 1800. Planprogrammet vert lagt ut til offentleg ettersyn fram til 09.07.2018 på rådhuset.

Dette er også eit varsel om oppstart av områdeplan for Langevåg sentrum og det er  høve til å sende inn konkrete forslag til ny arealbruk. Merknader til planprogrammet og forslag til ny arealbruk skal vere skriftlege og sendast Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg. Frist for merknader til planprogram er 09.07.2018. 

Planprogram (PDF, 4 MB)

Plangrense (PDF, 6 MB)

Konseptrapport (PDF, 50 MB)


Brannsjefen har igjen innført forbod mot å gjere opp eld utandørs i heile Sula kommune. Forbodet gjeld frå 28. mai 2018 kl. 11:30 og til anna beskjed blir gitt. 

Det er ikkje lov med eingongsgrillar og bålpanner, heller ikkje på tilrettelagde bålplassar på offentlege friluftsområder. Berre grilling i eigen hage er lov.

Ordsky - ledige stillingar ved BUA

Vi treng fleire dyktige medarbeidarar til våre omsorgsboligar i Bu- og aktivitetstenesta.

Sjå Stilling ledig for meir informasjon!

strandrydding.jpg

Vi er glade for at så mange viser engasjement og ønsker å vere med å rydde i strandsona. 

Før du ryddar er det viktig at du har ein plan om kva de skal gjere med avfallet de har rydda, slik at avfallet blir henta, og at ÅRIM får vite kvar avfallet står. Det er ÅRIM sine renovasjonsbilar som hentar avfallet. Dei hentar avfallet på dagar bilane hentar restavfall i det aktuelle området. Sjå gjerne renovasjonskalender som viser henteruter. ÅRIM har dessverre ikkje bilar til å hente avfall på andre tidspunkt enn renovasjonsrutene.

Fylkesmeisterskal lærlingar

Sula kommune sin lærling, Malin Langø Furnes (heilt til venstre i bildet), har gjort det sterkt i Fylkesmeisterskapen for helsearbeidarfaget. Her konkurrerar dei beste lærlingane i fylket mot kvarandre. Opplæringskontoret melder om hard konkurranse og høg fagleg kompetanse.

​Malin henta heim ein flott 2. plass. Vi er stolte av ho, og gratulerer så mykje!

Vi minner om at fristen for å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage er 01. mai, om du vil vere sikker på å få saka behandla innan første faktura for barnehageåret 2018/19 blir sendt ut.

Søknadsskjema

1. mai startar årets Stikk UT!-sesong. Ulstein, Volda og Ørsta er med for første gong. Nedanfor ser du alle turane som er med i vår kommune. Det trykte Stikk UT!-kartet blir sendt til alle husstandane i løpet av veke 17. Om du treng fleire kan du hente det gratis på sørviskontoret i kommunen.

Nytt i år er at alle turane i fylket blir presenterte i same kartet og på den same nettsida. Det betyr at små og store turglade kan velje og vrake i 381 turar i 30 av kommunane i fylket.

Du finn meir informasjon om Stikk UT! og oversikt over alle turmåla på stikkut.no.

 

Legg merke til at mange av turane ikkje kan opnast den 1. mai p.g.a. mykje snø i fjellet i år. Sjekk turforklaringa om opningsdato før du legg ut på tur.

 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Vald og seksuelle overgrep
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her