På grunn av stor anleggstrafikk i Dalvegen oppfordrar vi skuleelevar og andre, å bruke vegen Skjervane, i tidsrommet 28. mars til ca 28. april.

Det er no redusert fartsgrense på riksvegen, samt lysvarsling ved fotgjengarfeltet vest for krysset Skjervane - Fiskarstrandvegen.

Det blir sendt ut nytt varsel når Dalvegen kan takast i bruk igjen.

Ved spørsmål, ta kontakt med Servicekontoret på tlf. 70199100.

Skatepark

Sula kommune har starta revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Arbeidet skal vere sluttført  med vedtak i kommunestyret i mars 2019.

I planprogrammet er det fastsett brei medverknad i planprosessen, - lag og oragnisasjonar, råd og utval, kommunale einingar og andre interesserte er særleg inviterte til
workshop 17. april kl. 18.00 i Langevåg IL sitt klubbhus.

 

Det er no på tide å søke om treningstider i hallar og gymsalar for sesongen 2018 - 2019 .

Søknadsfrist er 1.mai.

Søknadsskjema

Under finn du presentasjonar frå innleiarane på det opne informasjonsmøtet om felles avløpsrenseanlegg for Ålesund og Sula. Møtet vart halde på Sula Ungdomsskule 05.03.18.

Fylkesmannen (PDF, 3 MB)
Molvær Resipientanalyse (PDF, 2 MB)
Norconsult (PDF, 3 MB)
Purenviro (PDF, 2 MB)

Gikk du glipp av møtet? Då kan du sjå det i opptak på kommune-tv .

Frå 1.januar har kommunane tatt over ansvaret for borgarleg vigsel i Noreg. Alle kommunar pliktar å ha eit tilbod om vigsel, men utforminga av tilbodet vil kunne variere noko frå kommune til kommune.

I Sulaposten den 8. februar stod ei sak der personar i Sula varsla om seksuelle overgrep og vald frå ein tidlegare skulestyrar ved Breidablikk skule i Langevåg mange år bak i tid. 

Har du ei historie å fortelje knytt til dette? Sula kommune har oppretta eit telefonnummer du kan ringe. Du vil då kome direkte til eit helsepersonell i kommunen, og kunne snakke trygt om det du har på hjartet.  Du kan vere anonym om du ønsker det.

​Telefonnummeret du kan ringe er: 70 19 22 22

Telefonen er bemanna kvardagar mellom kl. 08.00 og 15.30.

Årim

Finn fram gamle målingsboksar, sprayflasker, kjemikaliar, mobiltelefonar, skjermar og leidningar. Kom med ditt miljøfarleg avfall til ÅRIM sin mobile miljøstasjon. Vi sørgar for  at avfallet blir sendt til gjenvinning.


Kva er miljøfarleg avfall? Mange produkt inneheld kjemiske stoff som kan vere skadelege for helse, natur og miljø. Andre produkt inneheld verdifulle metall og ressursar som kan brukast på ny. Når du leverer dette avfallet til ÅRIM så sørgar vi for at det miljøfarlege avfallet både blir gjenvunne og trygt behandla. 

Meir informasjon (PDF, 3 MB)

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Vald og seksuelle overgrep
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her