No har det blitt enklare å melde om feil til Sula kommune. På kommunen sine nettsider har vi fått ei ny døgnopen meldingsteneste, SeiFrå.

Der kan du varsle om hol i vegen, tette avlaup, forureina natur, eller manglande brøyting og mykje meir.

Kjartan Molvær.jpg

Forbodet gjeld i perioden 15. arpil - 15.september og skuldast auka fare for skog- og lyngbrann.

Forbodet gjeld bål og grill (også eingongsgrill) i nærleik av skog og anna utmark.

Sjå innslag frå NRK Møre og Romsdal med konstituert brannsjef Kjartan Molvær.

 

strandrydding.jpg

Havet er fylt med store mengder plast, metall, trevirke, papir og tekstilar. Det er særleg plasten som er eit alvorleg miljøproblem; både plasten som fiskane trur er mat, og den som dei blir vikla inn i.

Meld inn ryddeaksjonen

Suladagane2017

 "Kultur- og naturopplevingar i møte mellom menneske."

Sula kommune i samarbeid med lag, organisasjonar og næringsliv, inviterer til Suladagane 2017.
Her er noko for alle; familieaktivitetar, løp, kafè, kor- og korpskonsertar, krimkveld, rockekveld, musikkleik, venneturnering, sjakkmeisterskap med m.m.
Fredag 28. april blir det konsert i Kølbua med Kåre Nymark jr. kvartett.
Billettar til konserten får du på https://tikkio.com

Programmet (PDF, 4 MB)blir delt ut til alle husstandar i veke 16.


 

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 30. april 2015 sak nr 027/15 Kommuneplanens arealdel for Sula kommune 2015-2025. Planen omfattar heile kommunen, og vedtaket opphevar arealplanen av 29.06.2006.   To motsegner gjekk til departmentet for avgjerd.

Brev frå KMD (PDF, 10 MB),  03.04.2017:

Kommunal- og  moderniseringsdepartementet  endrar  Sula  kommune  sitt  vedtak  av arealdelen  av   kommuneplanen  2015—2025.  Endringa  inneber  at  den  generelle  føresegna om  naust  opnar  for  storleik  inntil  60  m2  i  grunnflate.  I  reguleringsplan  kan  det  etter konkret  vurdering  godkjennast  større  naust  enn  fastsett  i  kommuneplan.  Ei  generell føresegn  om  at  naust  kan  ha  storleik  på  80  m2  i grunnflate  er  uheldig  for  omsynet  til strandsona  og  ålmenta.  Vidare  stadfestar  departementet  bustadområde  for  ein  til  to bustader  i  100-metersbeltet  mot  sjøen  ved  Haneneset/Rørstad.


Sula kommune skal i 2017 ta imot 20 flyktningar etter avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi). I den anledning treng vi hjelp frå befolkninga til busettingsarbeidet. 

Her finn du ein enkel modell for utrekning av estimert besparing ved montering av vassmålar (gjeld ikkje husstandar med slamavskiljar).

For å få montert vassmålar må ein ta kontakt med rørleggar.

Enkel modell for utrekning av estimert besparing ved montering av vassmålar.

(Om du har vanskar med å opne fila, ta kontakt med servicetorget i Sula kommune på telefon 70 19 91 00 eller e-post: post@sula.kommune.no )

Handlevogna

"Handlevogna" er eit tilbod til eldre i Sula kommune som har vanskar med å gjere seg nytte av ordinær transport til ærend dei har i kommunen; handling på butikkane i Sula, kome seg i banken, på biblioteket og liknande. Kvar tysdag kan ein sjåfør frå Frivilligsentralen kome heim til deg og køyre deg dit du har ærend, enten du bur på indre eller på ytre eller midt imellom. Ring 918 60 659 for å avtale tid.

"Handlevogna" er eit samarbeid mellom Eldrerådet, Olafmindes venner og Frivilligsentralen. Etter ein litt treg start, har no publikum fått augene opp for tilbodet. Er du i målgruppa, eller kjenner du nokon som er det? Ikkje nøl! Tilbodet er gratis og bilen er tilrettelagt for rullestol.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her