vigsel.jpg

Om de ønsker borgarleg bryllaup i 2018 kan de gifte dykk på rådhuset. Frå og med 1. januar er det kommunene som tek over borgarleg vigselsmynde. Om de ønsker dette må de ta kontakt med heimkommunen, eller kommunen de vil at vigselen skal finne stad. 

Kommunestyret i Sula vil i løpet av hausten 2017 vedta kvar og på kva vekedagar kommunen skal tilby vigsler.

I medhald av plan- og bygningslovens §§ 11 - 12 blir det varsla  oppstart av arbeidet med revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019 - 2023.

Vidare blir det i medhald av same lov §§ 11 - 13 lagt ut forslag til planprogram for revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019 - 2023.

Formålet med planprogrammet er å gjere greie for planarbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for medverknad, samt kva for alternativ som vil bli vurdert, og behov for utredningar.

Sjå forslag til planprogram her. (PDF, 499 kB)

Merknadar til planprogram skal sendast Sula kommune PB 280, 6039 Langevåg eller  post@sula.kommune.no  innan 14. desember 2017.

Søknad om spelemidlar inkl. søknad om førehandsgodkjenning av planar må sendast kommunen seinast 15. oktober 2017. Meir informasjon er å finne under Kultur og fritid.

Ver merksam på at det lanserast ny portal for anleggsregister og søknad til nærmiljø- og idrettsanlegg frå 1. oktober. Det kan ikkje sendast inn søknad før portalen er lansert. For kulturbygg blir portalen opna 1. desember.  Sjå meir om nytt anleggsregister og søknadsskjema på Kulturdepartementet sine sider.

Spørsmål kan rettast til kulturleiar, tlf. 70199100, e-post: ingunn.krosby@sula.kommune.no

Arbeidsgruppa for reduksjon i driftsutgifter 2018- 2020 (ARDU) 19.09.17, rådhuset, møterom 4.etg. kl.15.00. Det er vert ikkje sendt ut eiga sakliste til møtet. Bjørn Brox frå Framsikt vil presentere analyse av Sula kommune og rapporten utdelt i møtet. 

Samlefil - Det faste utvalet for plansaker 19.09.17 (PDF, 14 MB), rådhuset, møterom 4.etg. ca.kl. 17.00

Samlefil - Formannskapet 19.09.17 (PDF, 12 MB), rådhuset, møterom 4.etg. Møtet tar til etter møta i ARDU og planutvalet. 

Molværsvegen 17

Sula kommune ved Bukollektiva inviterer til omvisning i det nye bygget i Langevåg, Molværsvegen 17.

Torsdag 21. september 13.00 - 14.00.

Velkomen! 

Kulturplanen vart vedtatt i Sula kommunestyre 15.6.17, K-sak 052/17. Planen er retningsgivande for kommunen sitt arbeid på kulturområdet. Det er sett fokus på innsatsområde, med underliggande målområde.
I vedlegg 1(tiltaksplanen), er det knytt tiltak til kvart av målområda. Tiltaksplanen skal rullerast årleg.

Kulturplan 2017 - 2021 (PDF, 2 MB)

Frå 10.august kan du førehandsrøyste på rådhuset i Langevåg, opningstida er 08.00-15.30.

Ta gjerne med valkortet, då sparar du tid. Hugs legitimasjon!

Passar det ikkje å møte i arbeidstida? Siste veka før valdagen 11.september vil servicetorget halde ettermiddagsope for førehandsrøysting!

Laurdag er det 6 år sidan hendinga i Regjeringskvartalet og på Utøya. I fjor var det 5-årsmarkering. I år blir det ei uformell nedlegging av blomar frå ordføraren på vegne av Sula kommune klokka 12.00. Støttegruppen vil og  legge ned blomar på morgonen, men tidspunktet for dette er heller ikkje stadfesta.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her