Detaljregulering for Ringstad, gnr 87 bnr 2 m.fl. - eigengodkjend


Sula kommunestyre har i møt 3.5.2018, saksnr: 025/18,  med heimel i plan- og bygningslova § 12-12, eigengodkjent detaljregulering for Ringstad, gnr 87 bnr 2 m.fl.

Planen legg til rette for inntil 12 nye bustader.

Naboer og berørte partar vert underretta i eige brev. Kart og saksdokument er utlagt på servicetorget på rådhuset og på kommen sin internettside.

Vedtaket om eigengodkjenning er eit enkeltvedtak som kan påklagast, jf. Plan- og bygningslova (pbl) § 1-9. Eventuell klage skal settast fram skriftleg for Sula kommune innan 06.06.2018.

Krav om innløsing eller erstatning etter pbl §§ 15-2 og 15-3 må være framlagt skriftleg for kommunen seinast 3 år etter denne kunngjering.

Publisert av Kathrin Reidun Vågnes. Sist endra 14.05.2018
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Vald og seksuelle overgrep
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her