Forslag til detaljregulering for gnr 99 bnr 24 m. fl. Villehmhaugen - 1. gong offentleg ettersyn

Det faste utvalet for plansaker vedtok på møte 6.2.2018 i sak 012/18, med heimel i plan- og bygningslova § 12-10, å legge forsalg til detaljreguelring for gnr 99 bnr 24 m.fl. Villemhaugen, ut til 1. gongs offentleg ettersyn. 

Planområdet ligg inne i etablert bustadområde ved Langevåg sentrum, nord for Kiwibutikken og har grense i nord mot Hølevegen. Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for bustadbygging i tråd med kommuneplanen.

Kombinasjon av småhusbebyggelse , frittliggande og konsentrert, maksimalt 7-8 bueiningar.

Plankart og saksdokument vert lagt ut til 1.gongs offentleg ettersyn i tidsrommet 15.02 - 3.4.2018 på internettsidene til Sula kommune.

Merknader til planen skal vere skriftleg og skal sendast til Sula kommune, postboks 280, 6039 Langevåg, innan 03.04.2018  

Plankart (PDF, 2 MB)

Føresegner (PDF, 64 kB)

Planbeskriving (PDF, 17 MB)

Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)

Publisert av Kathrin Reidun Vågnes. Sist endra 13.02.2018
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Vald og seksuelle overgrep
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her