Forslag til detaljregulering, Ny veg Måseide - Vedde - Gåseid - 1. gongs offentleg ettersyn

Det faste utvaelt ofr plansaker vedtok på møte den 07.11.2017 i sak 100/17, med heimel i § 12-10 plan og bygningslova, å leggje forslag til detaljregulering av "Ny veg Måseide - Vedde - Gåseid" ut til 1. gongs offentleg ettersyn.

Planområdet ligg både i Sula og Ålesund kommune. Planen omfattar eit nytt vegsystem med ein undersjøisk tunnel (Borgundfjordtunnelen") mellom Gåseid i Ålesund og Vedde på Sula. I tillegg omfattar planen tunnel gjennom Veddemarka ("Veddetunnelen") til Måseide.

Ettersynet gjeld den delen av planområdet som ligg i Sula kommune.

formålet med planarbeidet er å legge til rette for eit meir fleksibelt, tryggare og kortare vegsystem mellom Ålesund og Sula.

Plankart og saksdokument er lagt ut til offentleg ettersyn i tidsrommet 18.1.2017 - 13.03.2018 på Sula rådhus, på sula kommune si facebookside og på heimesidene.

Merknader til planen skal vere skriftleg og skal sendast pr. post til Sula kommune, Postboks 280, 6039 langevåg eller epost til post@sula.kommune.no innan 13.03.2018. 

Saksframlegg (PDF, 442 kB)
Oversiktskart (PDF, 2 MB)
Plankart (PDF, 5 MB)
Reguleringsføresegner for delområde i Sula kommune (PDF, 3 MB)
Planomtale (PDF, 27 MB)
Geologisk, geoteknisk og hydrogeologisk rapport. NGI rev. (PDF, 39 MB)
Trafikkanalyse og samfunnsøkonomisk kalkyle (PDF, 45 MB)
Potensialvurdering, Borgundfjordtunnelen (PDF, 9 MB)
Konsekvensutgreiing for naturmangfald (PDF, 21 MB)
Konsekvensutgreiing for naturressursar (PDF, 12 MB)
Konsekvensutgreiing for landskapsbilde (PDF, 11 MB)
Risikoanalyse av Veddetunnelen. Safetec (PDF, 22 MB)
ROS-analyse. Nordplan as (PDF, 8 MB)
Støyfaglig vurdering. Sweco (PDF, 8 MB)
Plan og lengdeprofil.
Veg Måseide - Vedde - Gåseid (PDF, 15 MB)

Normalprofil (PDF, 3 MB)
Oversiktskart, Ålesund kommune (PDF, 2 MB)

 

  

Publisert av Kathrin Reidun Vågnes. Sist endra 22.02.2018
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Vald og seksuelle overgrep
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her