Med heimel i PBL § 12-12 har Sula kommunestyre i møte den 31.05.2017, K-sak 040/17, vedtatt detaljreguleringsplan for Fv 61 Sulesund ferjekai. Saksdokument er lagt ut på servicetorget i rådhuset og på Sula kommune sine internettsider.

Etter PBL § 1-9, kan ein klage på vedtaket innan 3 veker frå kunngjering, jf. Forvaltningslova kap.VI. Krav om erstatning må setjast fram innan tre år frå denne kunngjeringa, jf. PBL § 15-3.

Det faste utvalet for plansaker vedtok på møte den 23.05.2017 i sak 048/17, med heimel i § 12-10 i plan- og bygningslova, å leggje forslag til detaljregulering for deler av gnr 87 bnr 2 m.fl. ut til 1. gongs offentleg ettersyn.

Open anbodskonkurranse for utarbeiding av utviklingsplan og områdeplan for Langevåg sentrum er lagt ut på DOFFIN. Tilbodsfrist er 09.06.2017 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstørrelse

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her