Fagutvalet for helse og sosial i Sula kommune vedtok 9. mars å sende forslag til lokalforskrift ut til offentleg høyring i samsvar med forvaltningslova §37. Forskriftsforslaget er vedlagt høyringsbrevet.

Høyringsfrist: 1 mai.

Det faste utvalet for plansaker i Sula kommune har i møte 31.01.17, sak 011/17, vedteke å legge reguleringsplan for Sulesund ferjekai ut til 2. gongs offentleg ettersyn.  

Planen er endra etter at Fylkesmannen oppheva kommunen sitt vedtak om eigengodkjenning. Område for naust er no vist som eige formål på Sulesundholmen. Deler av hamneområde i sjø er gjort om til «småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone». Endringane er gjort for å oppretthalde naust med småbåtanlegg på Sulesund.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstørrelse

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her