Det faste utvaelt ofr plansaker vedtok på møte den 07.11.2017 i sak 100/17, med heimel i § 12-10 plan og bygningslova, å leggje forslag til detaljregulering av "Ny veg Måseide - Vedde - Gåseid" ut til 1. gongs offentleg ettersyn.

Planområdet ligg både i Sula og Ålesund kommune. Planen omfattar eit nytt vegsystem med ein undersjøisk tunnel (Borgundfjordtunnelen") mellom Gåseid i Ålesund og Vedde på Sula. I tillegg omfattar planen tunnel gjennom Veddemarka ("Veddetunnelen") til Måseide.

Det faste utvalet for plansaker vedtok på møte 6.2.2018 i sak 012/18, med heimel i plan- og bygningslova § 12-10, å legge forsalg til detaljreguelring for gnr 99 bnr 24 m.fl. Villemhaugen, ut til 1. gongs offentleg ettersyn. 

Planområdet ligg inne i etablert bustadområde ved Langevåg sentrum, nord for Kiwibutikken og har grense i nord mot Hølevegen. Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for bustadbygging i tråd med kommuneplanen.


I samsvar med Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter vert følgjande søknad lagt ut til offentleg innsyn:

Søknad om løyve til landbasert oppdrett av kråkeboller, Holsneset

 Det faste utvalet for plansaker vedtok på møte den 19.09.2017 i sak 083/17, med heimel i plan- og bygningslova sin § 12-10, å legge forslag til detaljregulering for gnr 86 bnr 19 m fl, Øvrebø/Skjervane, ut til 1. gongs offentleg ettersyn. 


Planområdet grensar til vegen «Fiskarstrandvegen» mot nord, og til vegen «Skjervane» mot vest.   Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for bustadbygging (einebustad/tomannsbustad/ rekkehus).


Kommunestyret vedtok i møte 14. desember 2017 å legge Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket - Sula kommune ut på høyring. Frist til å kome med uttale er 01.04.2018.

Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket. (PDF, 498 kB)

Open anbodskonkurranse for utarbeiding av utviklingsplan og områdeplan for Langevåg sentrum er lagt ut på DOFFIN. Tilbodsfrist er 09.06.2017 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstørrelse

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her