Interessert i klimavennlig planlegging?

Region Ålesund.jpg - Klikk for stort bilete

Region Ålesund har ledig ettårig engasjement som prosjektkoordinator for forprosjektet for klimavennlig areal- og transportplanlegging. Det er mulig at stillingens varighet vil bli forlenget. 

I Ålesundregionen står utslippene fra transportsektoren for en svært stor andel av klimagassutslippene. Samordning av areal‐ og transportplanlegging er helt sentralt for å få ned disse utslippene. Samordning er også sentralt for å få til bærekraftig og attraktiv utvikling.

Region Ålesund sett frå Godøya.jpg - Klikk for stort bileteRegion Ålesund sett frå Godøya.jpg


Kommunene i Ålesundregionen har fått støtte fra regjeringens Klimasatsmidler til et forprosjekt der det skal framskaffes et faglig grunnlag for å utarbeide en felles klima‐, areal‐ og transportplan. Forprosjektet skal også etablere en prosjektorganisasjon for utarbeiding av felles klima‐, areal- og transportplan for Sunnmøre.

Prosjektkoordinatoren vil rapportere til styringsgruppen for Region Ålesund. Organisasjonsmessig vil stillingen ligge ved rådmannens stab i Ålesund kommune.  Det er ei 100 % stilling i utganspunktet for ett år.

Vi ønsker snarlig tiltredelse i stillingen.

Arbeidsoppgaver

Det skal utarbeides et faglig grunnlag for en samordna klima, areal- og transportplan for regionen. Du vil ha i oppgave å koordinere dette arbeidet. Dette innebærer analyse av regionen og sammenhenger mellom arealplanlegging og transportmønster.

Målet er blant annet å få kunnskap om:

·         hvor boliger, arbeidsplasser, industri, veger, havner osv. bør lokaliseres i framtiden.

·         hvilke områder som bør utvikles og fortettes.

·         hvilke forbindelser som bør styrkes og utvikles for å få til en overgang fra bil til kollektiv.

·         hvilke arealmessige grep som bør gjøres for å få flere til å sykle og gå.

·         hvordan møte regionens geografiske utfordringer med fjorder og fjell og spredt bolig‐ og næringsstruktur.

Det faglige grunnlaget som blir framskaffet i forprosjektet skal i neste fase brukes til å utarbeide en samordnet klima, areal- og transportplan for Ålesundregionen. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med kommunene, og med bred medvirkning fra andre aktuelle aktører.

I løpet av perioden skal det etableres en organisasjon som skal ivareta det videre arbeidet med klima, areal- og transport i regionen. Prosjektkoordinatoren vil være sentral i dette arbeidet i samarbeid med styringsgruppa for Region Ålesund.

 

Kvalifikasjoner

 

Vi søker kandidater med:

·         høyere utdanning innenfor relevante fagområder (arealplanlegging, miljøvennlig transportplanlegging og byutvikling), gjerne på mastergradsnivå.

·         erfaring med prosjektledelse.

·         praksis fra offentlig planlegging og utredning.

Personlige egenskaper

Vi anser det særlig viktig at vår nye prosjektkoordinator har:

·         analytiske og strategiske evner.

·         evne til å jobbe selvstendig og lede større prosjekt og prosesser.

·         gode evner til samarbeid, kontaktskaping og kommunikasjon.

·         god muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Vi tilbyr

· Spennende arbeidsoppgaver.

· Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kollegaer.

· Gode pensjons- og forsikringsordninger.

· Lønn etter avtale.

· Ålesund kommune er en IA-bedrift.

 

Her er full utlysningstekst og kontaktinformasjon. Søknadsfristen er 20. august.

 

Om Region Ålesund

 

Kommunene i Ålesundregionen (Giske, Haram, Skodje, Sandøy, Sula, Ørskog og Ålesund) deltar i Byregionprogrammet i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet har fått navnet Region Ålesund. Styringsgruppa for prosjektet er ordførere og rådmenn i de sju kommunene. Et sentralt mål i prosjektet er å få på plass en samordnet klima, areal- og transportplan for Ålesundregionen.

 

Publisert av Kathrin Reidun Vågnes. Sist endra 12.07.2017
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her