Kommunal eigedom til sals


Sula kommune skal selje ein eigedom i Djupdalen, gnr 109 bnr 77 og 88.  Eigedomen er på 541,9 m2 og er regulert til offentlege føremål.

Kjøpar må pårekne å måtte omregulere eigedomen.

Hefte : Gnr 109 bnr 61 har tinglyst vegrett over eigedomen.

Takst : kr. 400,- pr m2.

Pris : kr. 216.760,- eller høgstbydande over.

Eigedomen blir lagt ut for sal etter vedtak i kommunestyret.

Kommunestyrevedtak K-012/17 : 

Sula kommunestyre vedtek å selge gnr. 109 bnr. 77 og 88. Eigedomane vert å legge ut for sal til høgstbydande over takst frå den kommunale takstnemnda. Inntektene disponerast til opparbeiding av regulert parkeringsplass sør for Sula rådhus på gnr. 109 bnr. 162 og 89.

Dersom det ikkje er oppstarta regulering som omfattar heile eller delar av tomtene 109/77 og 88 innan 3 år, kan kommunen kjøpe desse tilbake til salspris.

Skriftleg bod må merkast 16/1411 og sendast til :

Sula kommune

v/ John Vågnes

Postboks 280

6039 Langevåg

 

Frist : 06.04.17 kl. 12.00

 

Spørsmål kan rettast til

John Vågnes                    

Tlf.70199153

Epost : john.vagnes@sula.kommune.no

Publisert av Kathrin Reidun Vågnes. Sist endra 14.03.2017
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Vald og seksuelle overgrep
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her