Tilskotsordningar på kulturområdet

Generelt for dei ulike tilskotsmidlane:

Formål:
Kommunale tilskot skal fremme og stimulere aktiviteten i frivillige lag og organisasjonar og støtte kulturtiltak i regi av einskildpersonar og organisasjonar.

Søkjarane:
Sula kommune kan tildele tilskot berre etter søknad. Søkjarane kan vere einskildpersonar, frivillige lag eller organisasjonar.

Organisasjonar skal vere demokratisk oppbygd og opne for alle. Kommersielle tiltak/arrangement blir ikkje prioritert ved tildeling av tilskot frå kulturmidlane.

Interkommunale organisasjonar utan lokallag i Sula blir normalt ikkje tildelt tilskot.

Det skal følgje med rekneskap, årsmelding og organisasjonen sine retningsliner/vedtekter saman med søknad. Søknader utan slike vedlegg blir ikkje handsama.

Kulturpris og kulturstipend blir høvesvis tildelt i partals- og oddetalsår.

Kommunal forskotering på godkjente spelemiddelsøknadar:

Kommunestyret vedtok i desember 2013 å opprette eit fond pålydande kr. 2 500 000.
Føremålet med fondet er å forskottere tilskot frå dei statlege spelemidlane til idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg.
Retningsliner for ordninga finn de under.

Kommunal garanti på investeringslån til lag og organisasjonar:

I sak 008/16 vedtok kommunestyret retningsliner for kommunal garanti på lån til lag og organisasjonar.
Retningsliner for ordninga finn de under. 

Kontakt gjerne kulturleiar tlf. 70199100/ 9599, eller på e-post: ingunn.krosby@sula.kommune.no

Artiklar
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstørrelse

a - a - a

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • (Bokmerke)
Legathandboka
Frifond
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her