Lokal forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad - høyringsforslag


Fagutvalet for helse og sosial i Sula kommune vedtok 9. mars å sende forslag til lokalforskrift ut til offentleg høyring i samsvar med forvaltningslova §37. Forskriftsforslaget er vedlagt høyringsbrevet.

Høyringsfrist: 1 mai.

Bakgrunn

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringar i pasient- og brukerrettighetslova og helse- og omsorgstjenestelova om rett til opphold i sjukeheim eller tilsvarande bolig særskilt tilrettelagt for heildøgns teneste – kriterier og ventelister.

Regjeringa vil på sikt innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold. Inntil nasjonale kriterier er på plass, har Stortinget vedtatt at kvar kommune sjølv skal lage forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bolig.

Nasjonale kriterier vil først bli innført når erfaringane fra dei kommunale kriteria og evalueringa av bruk av nasjonale kriterier i forsøksordninga med statlig finansiering av omsorgstenesta, ligg føre.

Framlegg til forskrift (PDF, 359 kB)

Skriv til høyringsinstansar (PDF, 144 kB)

Vedlegg til skriv (PDF, 279 kB)

Publisert av Kathrin Reidun Vågnes. Sist endra 15.03.2017
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her