topleft topright
 

Møteplan 4. kvartal 2017

 
 
Du ser her ei liste over alle møta det er sendt innkalling til, ordna etter utval og vekenummer. Merk at det kan vere møte som er planlagde, utan at det er sendt innkalling. I slike høve er det ikkje sikkert møtet viser på møteplanen. Ved å klikke på eit vekenummer, får du ei liste over alle møta i den veka, og ved å klikke på eit møte får du meir informasjon om møtet.
 
bottomleft bottomright
Møteplan 4. kvartal 2017
Utval40414243444546474849505152
Arbeidsgruppa for reduksjon i driftsutgifter 2018-2020                          
Det faste utvalet for plansaker     x     x       x      
Eldrerådet x       x     x          
Fagutval for kultur og folkehelse x             x          
Fagutval for teknisk område x             x          
Fagutvalet for helse og sosial x             x          
Fagutvalet for oppvekst x             x          
Formannskapet     x     x     x x      
Kommunestyret       x     x       x    
Namnenemnda                          
Plan og byggenemnd for diverse bygg                          
Rådet for likestilling av funksjonshemma       x       x          
Trafikktryggingsnemnd             x            
Valnemnda                          
Valstyret                          
Viltnemnda                          
teiknforklaring
 x Utvalet har eit møte denne veka. Du kan klikke på ruta for å få meir informasjon om møtet.
 y Utvalet har fleire møte i denne. Ved å klikke på ruta, kan du velje kva for eit møte du vil sjå fleire opplysingar om.
 
 
   

Skriftstørrelse

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her