Områdeplan for Langevåg sentrum - oppstartsvarsel og høyring av planprogram

Sula kommune har gjort vedtak om å starte arbeidet med områdeplan for Langevåg sentrum og leggje eit forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn. Første steg i arbeidet med områdeplanen er utarbeiding av planprogram. Planprogrammet skal beskrive kvifor planarbeidet er sett i gang, målsetjingar for arbeidet, hovudområde planen skal ta føre seg, samt litt om status og utfordringar. Planen utløyser krav om konsekvensutgreiing. I høve dette planarbeidet inviterer vi til eit medverknads-/informasjonsmøte på Utsikten, Devold onsdag 13 juni kl 1800. Planprogrammet vert lagt ut til offentleg ettersyn fram til 09.07.2018 på rådhuset.

Dette er også eit varsel om oppstart av områdeplan for Langevåg sentrum og det er  høve til å sende inn konkrete forslag til ny arealbruk. Merknader til planprogrammet og forslag til ny arealbruk skal vere skriftlege og sendast Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg. Frist for merknader til planprogram er 09.07.2018. 

Planprogram (PDF, 4 MB)

Plangrense (PDF, 6 MB)

Konseptrapport (PDF, 50 MB)


Publisert av Morten Ugelvik. Sist endra 30.05.2018
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Vald og seksuelle overgrep
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her