Oppstart av detaljregulering for Tranvågvegen gbnr 78/6 med fleire i Sula kommune

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 gjøres det kjent at det er startet opp privat planarbeid for gbnr. 78/6 med flere i Sula kommune.

I kommuneplanen sin arealdel 2015 - 2025 er området i avsatt til framtidig boligbebyggelse, med unntak av gbnr. 78/14. For nevnte gbnr. har en i planutvalget i saksnr. 050/18 godkjent endring til boligformål.

GBNR 78-6.jpg - Klikk for stort bilete

Området er i all hovedsak uregulert, med unntak av østlig del som er regulert til gangveg, lek og friareal. Dette er inkludert for å vurdere en evt. justering av gangveg og gi ny adkomstveg.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur, justering av gangveg, lek og friareal. Området er om lag 10 daa. 

Planen er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredninger (KU). Den er vurdert til ikke å være KU-pliktig siden formålet er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Plangrensen fremgår av kartutsnitt. Mindre justeringer i plangrensen kan komme som følge av innspill til planarbeidet.

Oppstartsmøte ble avholdt med kommunen 23.03.18. Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i eget brev. 

Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av Emblem Bygg Eiendom AS. Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 15.06.2018.

Publisert av Kathrin Reidun Vågnes. Sist endra 08.05.2018
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Vald og seksuelle overgrep
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her