Rehabilitering

Rehabilitering - Klikk for stort bilete

Under dette menypunktet finn du viktig informasjon og aktuelle nyhende frå rehabiliteringstenesta i Sula kommune.

Visjon: Verdsetting - Fellesskap - Meistring

Hovudmålsettinga for rehabiliteringstenesta er:
- Vera ei synleg teneste for innbyggjarane i Sula

Å medverka til:
- at personar med mellombels eller varig nedsett funksjonsevne, aukar eller opprettheld funksjonsevna
- at det offentlege rom blir tilgjengeleg for alle

Tiltak som vert nytta for å nå måla kan vere:
Kartlegging, fysisk opptrening, tilrettelegging av omgivnader, hjelpemiddel, støttekontakt, transportteneste, rådgjeving, rettleiing, opplæring og samordning.

Rehabiliteringstenesta har fem tilsette:
100% fysioterapistilling for vaksne og eldre, rehabiliteringskontakt
100% fysioterapistilling for barn og unge, samt sakshandsaming for transportteneste for funksjonshemma, og sakshandsaming for avlastingsheim for barn under 18 år
100% ergoterapistilling for barn, vaksne og eldre
80 % konsulent for funksjonshemma (rådgjevar, saksbehandlar for støttekontakt, koordinatorfunksjon)
100 % stilling som kommunefysioterapeut/folkehelsekoordinator (50% i kvar av oppgåvene).

Kommunen har i tillegg driftsavtale med fire private fysikalske institutt:
- Sunde fysioterapi, tlf. 70190202, adr. Rystene 15, 6037 Eidnes, postadresse: Postboks 46, 6037 Eidnes
- Sula Fysioterapi AS, tlf 70 19 29 86, adr: Djupdalen 6, 6030 Langevåg, postadresse: Postboks 227, 6039 Langevåg
- Acto Terapi og Trening AS, tlf. 70193482, adr.: Geilneset 16, 6030 Langevåg
- Langevåg Fysikalske Institutt, tlf 70 19 26 48, adr: Djupdalen 14, 6030 Langevåg

Utanom dette er det eit fysikalsk institutt som driv utan kommunal driftsavtale:
- Indre Sula Fysio & Velvære ANS, 484 80 187, Sundevegen, 6037 Eidsnes

Info frå rehabiliteringstenesta
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstørrelse

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Einingsleiar Grethe Øen
Sula kommune Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg
E-post : kommunelegekontoret@sula.kommu..
Telefon
: 70 19 91 60

Faks
: 70 19 35 69
Opningstid
: 0900 - 1500

Relaterte ressursar

Levert av ACOS AS