• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Retningsliner

Skjemautfylling

Søknad om kulturmidlar

Tilskotsordninga for dei ordinære kulturmidlane til lag og organisasjonar prioriterer følgjande søknadar:

1. Lokale frivillige lag og organisasjonar kan søkje midlar til lokale arrangement og tiltak retta mot barn og unge
2. Samarbeidstiltak mellom lag og organisasjonar
·3. Spesielle tiltak/arrangement framfor generell drift
4. Tiltak som er i samsvar med MOT sine retningsliner
5. Organiasjonar som jobbar med barn/unge, driv målretta arbeid med integrering av personar med funksjonsnedsetting og flyktningar /innvandrarar.

Utgifter til premiering, reise og opphald på ulike arrangement er ikkje berettiga støtte. Heller ikkje dekning av underskot i etterkant av arrangement.

 Ei føresetnad for å få tildelt kommunalt tilskot er at laget aksepterar ordninga med fylgjebevis for funksjonshemma.

Retningsliner er revidert i fagutvalet for kultur og folkehelse, 27.4.2016, KUF-vedtak 015/16.

Merk! Dersom vedlegg ikkje blir lagt ved/ettersendt innan søknadsfristen, så er søknaden ufullstendig og blir ikkje vurdert for tildeling.


Sjå meir om tilskotsordningar på Sula kommune sine heimesider.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling.

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema
Vennligst vent...

Loader

Tenesteeigar Sula kommune | Telefon: 70 19 91 00 | E-post: post@sula.kommune.no