• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om ordninga

Skjemautfylling

Søknad om tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne - for barnehage

Det kan søkast tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne. Hjelpa skal "sikre at barn med nedsatt funksjonevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud" jf. Lov om barnehagar § 19 g. 

Barn med nedsett funksjonsevne er ei samansett gruppe. Det dreier seg om barn som har skade eller avvik i sosiale, kognitive, psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjonar. Barna kan ha tapt eller fått skade på ein kroppsdel eller i ein av kroppen sine funksjonar. Dette kan til dømes dreie seg om nedsett bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsett kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsetjingar på grunn av allergi, hjerte- og lungesykdommer. Ein må avgrense det mot forbigåande forhold, til dømes ein broten fot eller der barn endrar åtferd som ein normal reaksjon på krevjande livshendingar.

Tilrettelegging kan giast i form av naudsynt utstyr eller fysisk tilrettelegging (må spesifiserast) og/eller økonomisk stønad til ekstra bemanning. Stønad til tiltak blir berre gitt til barn busett i Sula kommune. For barn busett i andre kommuner må det søkast til kommunen der barnet bur.

Meir informasjon om ordninga.

Søknaden er delt i 2. Føresette fyller ut del 1 og barnehagen barnet går i fyller ut del 2.

Når søknaden skal behandlast vil barnehagen samarbeide med seniorrådgjevar for barnehage i kommunen og einingsleiar for Tiltakseining for barn og unge.

Om barnet bytter barnehage må det søkast på nytt.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader