• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om ordninga

Skjemautfylling

Søknad om tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne - for føresette

Det kan søkast tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne. Hjelpa skal "sikre at barn med nedsatt funksjonevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud" jf. Lov om barnehagar § 19 g. 

Barn med nedsett funksjonsevne er ei samansett gruppe. Det dreier seg om barn som har skade eller avvik i sosiale, kognitive, psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjonar. Barna kan ha tapt eller fått skade på ein kroppsdel eller i ein av kroppen sine funksjonar. Dette kan til dømes dreie seg om nedsett bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsett kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsetjingar på grunn av allergi, hjerte- og lungesykdommer. Ein må avgrense det mot forbigåande forhold, til dømes ein broten fot eller der barn endrar åtferd som ein normal reaksjon på krevjande livshendingar.

Tilrettelegging kan giast i form av naudsynt utstyr eller fysisk tilrettelegging (må spesifiserast) og/eller økonomisk stønad til ekstra bemanning. Stønad til tiltak blir berre gitt til barn busett i Sula kommune. For barn busett i andre kommuner må det søkast til kommunen der barnet bur.

Meir informasjon om ordninga.

Søknaden er delt i 2. Føresette fyller ut del 1 og barnehagen barnet går i fyller ut del 2.

Når søknaden skal behandlast vil barnehagen samarbeide med seniorrådgjevar for barnehage i kommunen.

Om barnet bytter barnehage må det søkast på nytt.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader