• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om ICDP - grupper

Skjemautfylling

ICDP foreldrerettleiing - påmelding

ICDP - foreldrerettleiingsgruppe

Bli med i ei foreldregruppe!

Korleis kan du få eit endå betre forhold til ditt barn?

Som føresatte har vi mange gleder og utfordringar. I ein travel kvardag blir det lite tid til å tenke over korleis vi er som føresette, og over kor viktige vi er for våre barn, I program for foreldrerettleiing blir det lagt til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringar og drøfte gleder og utfordringar når det gjeld forholdet mellom barn og føresatt. Gruppa er for deg som:

  • Er nysjerrig på korleis du kan få eit endå betre forhold til ditt barn.
  • Er interessert i korleis du kan støtte og hjelpe barnet ditt til ei best mogleg utvikling.
  • Vil vite korleis andre føresette løyser vanlege utfordringar.
  • Har lyst til å dele tankane og ideane dine med andre.

Målsetning er å finne tryggheit og bekrefting på at vi er gode føresette ved at vi blir meir bevisst på kva vi gjer som er bra for barna. Du vil ikkje få ei oppskrift, men hjelp til å finne dine løysningar for deg og ditt barn - gjennom samspel, øving i gruppa og idear eller oppgåve du prøvar ut heime med ditt barn.

Gruppene går over 8 gongar, og kvart møte er på ca. 2 timar. Det er 7-8 deltakarar i kvar gruppe. I grupper der barnet er 2-5 mnd. kan barnet vere med.

Om du har spørsmål kan du ta kontakt med tiltakskoordinator Maren Eide på telefon 904 79 129.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader

Skjemaeigar: Sula kommune I Telefon: 70 19 91 00 I E-post: post@sula.kommune.no