• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Tunnellmasse

Informasjon

Kommunane Ålesund og Sula  planlegg felles avløpsreinseanlegg i området Veibust – Kvasneset i Sula kommune.

I  samband med regulering av areal og detaljprosjektering skal disponering av tunnelmassar avklarast. Alle som har interesse og behov for tunnelmasse, blir oppmoda om å melde interesse ved å sende inn dette skjemaet. Dei som melder interesse vil bli invitert til drøftingsmøte med sikte på å inngå intensjonsavtale.

Aktuelt massevolum, med atterhald om at prosjektering ikkje er ferdigstilt:
150 000 fm³ (faste kubikk)

Førebels framdriftsplan for berguttak:
3. kvartal 2023 – 1. kvartal 2027

Bergart:
Granittisk gneis

Eksempel på bruk av tunnelmasse: Fylling (sjø, voll, skråning), vegbygging og tilslag i betong.

Kvalitet:
Gneis har erfaringsmessig gode mekaniske eigenskapar, men det er ikkje utført eigen testing av eignaheit på stadleg bergart. Analyse av eignaheit vil bli utført på borkjernar frå kjerneboring hausten 2022. Det er planlagt bruk av elektroniske tennsystem og stålfiberarmert sprøytebetong på prosjektet, noko som venteleg sterkt vil redusere problem med spreiing av plast ved eventuell fylling i sjø.

Spørsmål:
Om de har spørsmål kan ingeniørgeolog Ingvild Lausund kontaktast på e-post ingvild.lausund@multiconsult.no eller telefon 958 49 975


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader