Statens bygningstekniske etat
   
Skjema A - Å
Aktivitetstilskot
Ambulerande skjenkeløyve
Avlastning
B
Barnehageplass
Bestilling/endring av kommunaltekniske tenester
Borgarleg vigsel
Bustønad
Byggblankettar
C
D
Deling av gebyr for kommunaltekniske tenester
Deling og oppmåling
Drift og vedlikehald av leikeplass (PDF, 365 kB)
E
Eldstad
Endring kommunaltekniske tenester
F
Flyttemeldingar
Fritak for feiing og tilsyn
Fritak for renovasjon
Fylgjekort
Fyrverkeri (PDF, 61 kB)
G
20 timar gratis i barnehage for 3, 4 og 5 åringar
Gravemelding
H
I
Individuell plan (PDF, 14 kB)
J
Jobbfrukt (PDF, 498 kB)
K
Kommunal alkoholpolitikk og løyvesøknader
Kommunaletekniske tenester
Kulturmidlar
L
Ledige stillingar
Ledsagerbevis
Leige av kommunale hallar til einskilde arrangement
Leige av kommunalt husvære
Leikeplassar
Løyve til skogrydding på kommunal grunn
M
Manglande tømming av søppeldunk
Maritime føremål
Melding utkopla av vatn frå rørleggar (PDF, 149 kB)
Melding om vassmålarinstallasjon
Melding til koordinerande eining (PDF, 14 kB)
Molværsvegen 11 (psykiatribustad) (PDF, 304 kB)
Musikkbinge søknadsskjema og retningsliner for bruk
N
Nærmiljø- og friluftstiltak
O
Omsorgsbustad
Omsorgsløn (PDF, 531 kB)
Omsorgstenester (Heimeteneste og institusjonsopphald) (PDF, 102 kB)
P
Parkeringsløyve for forflyttningshemma
Permisjon/fri frå skulen (PDF, 50 kB)
Private kulturbygg
Q
R
Redusert foreldrebetaling
Registreringsskjema for ansvarsgruppe (PDF, 50 kB)
Registreringsskjema for utlevering frå matrikkelen (PDF, 267 kB)
Rehabilitering (PDF, 449 kB)
Reiserekning (PDF, 40 kB)
Renovasjon, søknad om tømming av restavfall kvar 2. veke
Bestilling/endring av kommunaltekniske tenester
S
Sal av øl (PDF, 2 MB)
Serveringsløyve
SFO
Skjenkeløyve
Skogrydding på kommunal grunn
Startlån
Stønad for tilrettelegging av barn med nedsett funksjonsevne - barnehage
Stønad for tilrettelegging av barn med nedsett funksjonsevne - føresette
Støttekontakt
T
Tilskotsordningar frå kulturområdet
Tilskot til 17.-mai arrangement
Transportteneste (drosjelappar)
Treningstid i kommunale hallar og gymnastikksalar - faste tider
Tømming av restavfall kvar 2. veke
U
Utsleppsløyve, søknad (PDF, 679 kB)
V
Vaksenopplæring
Vassmålar, melding om installasjon
   

Skriftstørrelse

a - a - a

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30

Søk

Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her