Grunnskular i Sula kommune

Under dette menypunktet finn du viktig informasjon og aktuelle nyhende fra skulane i Sula kommune.

Skulane si felles målsetting er å gi alle barn og unge eit likeverdig og framtidsretta opplæringstilbod som er tilpassa den enkelte elev sine behov.

Kommunestyret har vedteke ein felles visjon/plattform (PDF, 82 kB)og lokale mål (PDF, 85 kB) for perioden 2013-2016 for Sulaskulen og lokale mål (PDF, 92 kB) for PPT-tenesta.

Sula har 5  grunnskular.
Kommunen har 4  barneskular knytt til kvar sin krins. Skulane gir undervisning på 1. - 7. årstrinn i tillegg til at skulane gir skulefritidstilbod. Barneskulane er: Fiskarstrand skule, Langevåg skule, Måseide skule og Solevåg skule.

Sula ungdomsskule er felles for heile kommunen og er plassert i Langevåg. Skulen dekkjer 8. - 10. årstrinn.

Info frå skulen
Lekende barn - Samba 2013.jpg

Tverrfagleg samarbeid med foreldre som viktigaste samarbeidspart.

Sula kommune ynskjer å bli betre i sitt arbeid med å tilby tidleg hjelp til barn og familiar som av ulike årsakar slit i kvardagen.

I samband med prosjekt "God oppvekst" startar vi i haust opp eit tilbod vi har kalla SamBa (saman om barna), inspirert av Kristiansund kommune.

Langevåg skule er prosjektskule og SamBa skal vere eit lavterskeltilbod der både foreldre, skule eller andre kan melde inn behov for rettleiing.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstørrelse

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Pål Sindre Digernes
Rådhuset Postboks 280
6039 Langevåg
E-post : pal.sindre.digernes@sula.kommu..
Telefon
: 70 19 91 00

Levert av ACOS AS