SMIL - tilskot. Tiltak i landbruket sitt kulturlandskap


SMIL midlar skal gå til ulike tiltak i landbruket sitt kulturlandskap.

Nordre Sunnmøre Landbrukskontor har i år fått kr 260.000.- til SMIL søknadar i dei 5 kommunene vi dekker. Det kan søkast midlar til mange ulike tiltak. Vi gir nokre døme: bygningar, diverse tekniske anlegg – hydrotekniske anlegg, tiltak for å ta vare på kulturlandskapet t.d. inngjerding av beiteområde, ta vare på steingardar, slått av gamal beitemark. Å legge til rette for allmenta sin ferdsel, rydde stiar, sette opp grinder m.m. kjem òg inn under ordninga.

Ordninga er avgrensa til dei som har rett på produksjonstilskott (treng ikkje søke, men må ha rett på). Er du i tvil ta kontakt for å avklare om det er grunn til å søke.

Søknadar blir i hovudsak behandla fortløpande til midla er oppbrukte.

For nærare opplysningar: Nordre Sunnmøre Landbrukskontor tlf. 70 16 59 00 eller landbrukskontoret@orskog.kommune.no

Søknadsskjema

Regelverk

Publisert av Kathrin Reidun Vågnes. Sist endra 15.03.2017
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her