Tekniske tenester

Organiserer tenester knytt til utbygging og drift av kommunal infrastruktur

Utbygging av kommunal infrastruktur
- kommunale bygg
- kommunale vegar
- anlegg for vatn og avløp
- parkar og uteområde

Driftsoppgåver og koordinering av
- eigedomsdrift
- renovasjon
- vegvedlikehald
- vatn og avløp

Brannvern

Driftseininga er organisert med leiing og ingeniøroppgåver/saksbehandling på rådhuset, samt utestyrke med operative driftsoppgåver

TLF TEKNISK VAKT: 900 50 777

TLF VATN OG AVLAUPINNMÅLING: 902 74 200

Tilsette ved eining for tekniske tenester
Tilsette ved eining for tekniske tenester
KommunalsjefJørn Agersborg
Driftsleiar eigedomJohn-Magne Eikrem
RådgjevarJohn Vågnes
ProsjektleiarOdd Arne Talberg
Avdelingsingeniør vegPer Ola Ravnå
Ingeniør VVABirgitte Valderhaug
Senioringeniør VVAJoakim Sletta
Driftsleiar VVAFritz Østrem
Formann utestyrkenRichard Bøe
Prosjektleiar VA kartverkDag Kristoffersen
Oppsynsmann utestyrkenHåkon Sætre
Info frå kommunalteknikk

Norconsult AS har utarbeidd fleire rapportar om mogleg overføringsanlegg og felles avlaupsrenseanlegg med Ålesund, og rapportane er m.a. kommentert i Sulaposten. 

Forprosjekt leidningsanlegg (PDF, 2 MB)
Forprosjekt renseanlegg (PDF, 3 MB)
Oversiktskart 1:15 000 (PDF, 3 MB)
Oversiktskart 1:2500 (PDF, 2 MB)

Rapportane vil danne grunnlag for sak som vert meldt opp til politisk handsaming tidleg i 2018.

No har det blitt enklare å melde om feil til Sula kommune. På kommunen sine nettsider har vi fått ei ny døgnopen meldingsteneste, SeiFrå.

Der kan du varsle om hol i vegen, tette avlaup, forureina natur, eller manglande brøyting og mykje meir.

Om du ikkje vert varsla på telefon ved for eksempel vassavstenging, kan det vere vi ikkje har rett informasjon om deg.

Du kan sjølv registrere adresse og telefonnummer samt sjekke om du ligg inne for å bli varsla på Servicevarsling.no som er ein innbyggarportal for vassavstengingar, vegarbeid, brøyting og anna.

Rør i rør (2).jpg

Sula Kommune har vedtatt rør-i-rør som fast norm for stikkledninger og vassledninger som krysser veger.

Les meir på vanytt.no
 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstørrelse

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Jørn Agersborg
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
E-post : jorn.agersborg@sula.kommune.no
Telefon
: 70199100

Levert av ACOS AS