Sula kommune

Bygg utan å søke

Kontakt

Stian Vamråk
Saksbehandlar byggesak
E-post
Telefon 70 19 91 56
Åge Risjord
Saksbehandlar byggesak
E-post
Telefon 70 19 78 33

Opningstider

Avdelinga er open for publikum måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

På grunn av låg bemanning har avdelinga dårleg kapasitet i perioden 01. mars til 07. april 2021