Sula kommune

Kva kan du søke om sjølv?

Kontakt

Stian Vamråk
Saksbehandlar byggesak
E-post
Telefon 70 19 91 56
Åge Risjord
Saksbehandlar byggesak
E-post
Telefon 70 19 78 33

Opningstider

Avdelinga er open for publikum måndag, onsdag og fredag 08:00 - 15:30