Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Opprette ny utleigedel i eigen bustad

Dersom du skal opprette ein ny godkjent utleigedel i eigen bustad, er dette søknadspliktig. Ei ny leilighet medfører ei ny branncelle, og det vert stilt krav til at kvalifisert brannprosjekterande firma står ansvarleg for denne delen av arbeidet. Brannprosjekteringsdelen er ikkje noko privatpersonar kan stå ansvarleg for sjølv.

Direktoratet for byggkvalitet si nettside finn du meir informasjon om utleigedel i eigen bustad.

Direktoratet for byggkvalitet har også ein god veiviser for kva du er kvalifisert til å søke om.

Kontakt

Stian Vamråk
E-post
Telefon 70 19 91 56
Mobil 70 19 91 56
Åge Risjord
E-post
Telefon 70 19 78 33
Mobil 70 19 78 33

Opningstider

Avdelinga er open for publikum måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

Ta gjerne kontakt og gjer ein avtale før du kjem.